Mandag d. 4. november 2019, kl. 19:00

Traditionen tro inviterer menighedsrådene i ’gl. Nr. Snede kommune’ samt Brande til en spændende filmaften med efterfølgende kaffe i Klovborg Kino.
I år bliver det en russisk film af instruktør Andrei Zvyagintsew.
Filmen varer 2 timer og 20 minutter.
Pris for filmen er 85,- kr. og menighedsrådet betaler for den efterfølgende kaffe.
Der kan med fordel reserveres plads i forvejen på hjem-mesiden www.klovborgkino.dk- tlf. 75 76 16 19.

Filmen 'Leviathan' foregår i en by på den russiske Kolahalvø. Kolja er flyttet sam-men med sin anden hustru og sin søn fra første ægteskab.

Lykken tilsmiler dog ikke den lille familie, for snart viser det sig, at byens borg-mester ønsker at bruge deres grund til et større byggeprojekt. Den pressede Kolja vender sig mod sin gamle ven, der er advokat, for at få råd i sagen, men når det kommer til kampen mod systemet, har individet vanskelige kår.
Leviathan er ikke blot titlen på denne prisvindende, russiske film, men også det bibelske navn for søuhyret i Jobs Bog fra Det Gamle Testamente. Netop fortællin-gen om Job danner grundlag for historien og symbolikken i dramaet.

Sted
Klovborg Kino
Pris
85 kr.